Zahlavi

Výběrové řízení na ředitele/ředitelku Etnologického ústavu

Výběrové řízení na ředitele/ředitelku Etnologického ústavu

11. 01. 2023

Uzávěrka 16. února 2023.

Rada Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.

Předpokládané funkční období: 1. května 2023 – 30. dubna 2028

Požadavky: 

 • vysokoškolské vzdělání a vědecká kvalifikace v některém z oborů výzkumné činnosti pracoviště,
 • vědecká činnost v některém z hlavních oborů výzkumné činnosti pracoviště,
 • organizační schopnosti a manažerské zkušenosti,
 • aktivní znalost anglického jazyka, další jazykové znalosti výhodou,
 • morální bezúhonnost,
 • bezúhonnost podle § 17 odst. 4 písm. b) a c) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění,
 • splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění (nevztahuje se na uchazeče, který není státním občanem České republiky),
 • uchazeči/uchazečky nesmí být nejpozději ke dni jmenování členem/členkou řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost a nesmí se podílet na podnikání právnických osob působících v oblasti, která je předmětem činnosti pracoviště. Uvedené omezení se nevztahuje na správu vlastního majetku (§ 17 odst. 6 zákona č. 341/2005 Sb.).

Přihláška:
Přihláška a její přílohy se podávají písemně v českém nebo anglickém jazyce. Součástí přihlášky jsou:

 • průvodní dopis,
 • strukturovaný životopis,
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně další relevantní doklady kvalifikace,
 • koncepce řízení pracoviště a jeho budoucího rozvoje (max. 3 000 slov).

Splnění podmínek podle zákonů 341/2005 Sb. a 451/1991 Sb. doloží vybraný uchazeč/uchazečka k rukám předsedkyně Akademie věd ČR nejpozději ke dni jmenování do funkce ředitele/ředitelky pracoviště.

Přihlášky v papírové podobě je třeba doručit na ředitelství Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., Na Florenci 3, 110 00, Praha do 16. února 2023 do 14.00 hodin. Obálku označte nápisem Výběrové řízení – ředitel/ředitelka.

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.