Zahlavi

Výstava fotografií Michala Pavláska Nikde může být ostrov

Výstava fotografií Michala Pavláska Nikde může být ostrov

02. 03. 2020

Výstava fotografií Michala Pavláska z Etnologického ústavu na letošním Antropofestu.

Rok 2015 bude pravděpodobně navždy spojen s tzv. dlouhým létem migrace. Od té doby z tureckých břehů přes řecké ostrovy v Egejském moři a Balkán do Evropy stále míří lidé, pro něž Evropa symbolizuje archu záchrany a naděje. Michal Pavlásek prostřednictvím fotografií z teritorií, kde národní státy, mezinárodní instituce a EU uplatňují mechanismy sekuritizačních politik, přináší svěděctví o tom, jak se jejich obětí stávají samotní aktéři migrace.

Výstava bude otevřena 3. března.

Více o Antropofestu.

Tato výstava vznikla díky podpoře programu "Strategie AV21 - Špičkový výzkum ve veřejném zájmu" Akademie věd České republiky v rámci společenskovědního programu "Společnost v pohybu a veřejné politiky".