Zahlavi

Workshop: Pro les nevidíme stromy?

Workshop: Pro les nevidíme stromy?

18. 08. 2021

25.–26. 10. 2021

Vila Lanna, V Sadech 1, 160 00, Praha 6 – Bubeneč (workshop, 25.10. 2021)

CHKO Křivoklátsko (exkurze, 26. 10. 2021)

Organizují:

  • Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
  • Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
  • Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
  • Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

 

Program

9:00–9:30 Prezence účastníků workshopu

9:30–9:45 Zahájení workshopu

I. blok – Stromy

10:00 – 10:20 PhDr. Lucie Rychnová, Ph.D. (VŠCHT): Strom v odborných příručkách, traktátech a myšlení člověka raného novověku 

10:20–10:40 RNDr. Jaroslav Michálek (Muzeum Sokolov): Staré stromy v novém lese aneb svědecké stromy zaniklých sídel v západním pohraničí 

10:40–11:00 Diskuse

11:00–11:30 Přestávka na kávu

11:30–11:50 Mgr. Jindřich Prach (Centrum pro teoretická studia UK, Katedra botaniky PřF UK, AOPK ČR): Nejmohutnější stromy středních Čech – proč nejsou chráněné jako památné?

11:50–12:10 RNDr. Pavel Šebek, Ph.D. (Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR) a Mgr. Lukáš Čížek, Ph.D. (Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR): Ořezávané stromy - zapomenuté dědictví

12:10–12:30 Diskuse

12:30–14:00 Oběd

II. blok – Stromy

14:00–14:20 Ing. Aleš Rudl (Národní památkový ústav): Dřeviny zámeckých parků a zahrad jako indikátory změny klimatu 

14:20–14:40 PhDr. Jana Stachová, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR) a PhDr. Daniel Čermák, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR): Bydlí tu s námi stromy? Postoje české veřejnosti ke stromům v době klimatické krize 

14:40–15:00 Diskuse

15:00–15:30 Přestávka na kávu

III. blok – Les

15:30–15:50 Dr. Pavla Šimková (Ludwig-Maximilians-Universität Mnichov): Srovnání péče o lesy na Šumavě a v  Bavorském lese 

15:50–16:10 Mgr. Péter Szabó, Ph.D. (Botanický ústav AV ČR): „Solchen Orkanen gleich denen des Jahres 1868 widersteht Nichts.“ Velké vichřice v 19. století a jejich vliv na lesy a lesnictví

16:10–16:30 doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr. (Mendelova univerzita v Brně, Školní lesní podnik Křtiny): Dilema tzv. přestárlých porostů aneb ostrovní biogeografie v lesnické praxi 

16:30–17:00 Diskuse

 

17:15–17:45 Hudební vystoupení: Antonín Dvořák, Klid lesa, koncert pro violoncello (violoncello a klavír)

 Závěrečná diskuse a neformální pokračování workshopu

Povinná registrace na workshop i exkurzi na emailu: petr.petrik@ibot.cas.cz

Program ke stažení.