Zahlavi

Zavádění agrolesnických systémů na zemědělské půdě

Zavádění agrolesnických systémů na zemědělské půdě

04. 02. 2021

Nová certifikovaná metodika jako výsledek mezioborového projektu.

Představujeme metodiku Zavádění agrolesnických systémů na zemědělské půdě, která vznikla v rámci projektu TAČR Éta, za přispění Dr. Jany Krčmářová z Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i. Dr. Krčmářová se dlouhodobě zabývá historií zemědělských systémů se stromy a v projektu se věnovala současným postojům českých a moravských zemědělců k návratu dřevin do zemědělství za účelem tvorby agrolesnické politiky participativním způsobem.

Cílem vzniklé metodiky bylo definovat, klasifikovat, charakterizovat a odhadnout rozsah jednotlivých agrolesnických systémů (ALS) v ČR, představit přínosy, možnosti a bariéry uplatnění agrolesnických systémů na území ČR s primárním zaměřením na socioekonomický, legislativní a environmentální kontext. Analyzovány byly legislativní bariéry, příležitosti a možné podpory pěstování stromů na zemědělské půdě. Cílem bylo také poskytnout podkladové materiály, na jejichž základě je možné založit agrolesnické systémy na zemědělské půdě a tato metodika by měla sloužit jako vodítko pro uplatnění a zavádění agrolesnických systémů v ČR.

Tato metodika (Zavádění agrolesnických systémů na zemědělské půdě) byla vytvořena se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA. Název projektu: Agrolesnictví – šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny (TL01000298).

Metodika byla certifikovaná Ministerstvem zemědělství a můžete si ji stáhnout zde: