Zahlavi

Zdeněk Uherek – Veronika Beranská: Krajané a současné trendy při utváření jejich kontaktů se zemí původu

Zdeněk Uherek – Veronika Beranská: Krajané a současné trendy při utváření jejich kontaktů se zemí původu

28. 11. 2022

Seminář EÚ 5. 12. v Brně

SEMINÁŘ ETNOLOGICKÉHO ÚSTAVU AV ČR

5. 12. 2022

Zdeněk Uherek – Veronika Beranská: Krajané a současné trendy při utváření jejich kontaktů se zemí původu

Abstrakt: Seminář seznámí s výsledky dvouletého projektu aplikovaného výzkumu financovaného Technologickou agenturou ČR s názvem Nové přístupy ke koordinaci krajanské problematiky, na kterém se podílel Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., spolu s Přírodovědeckou fakultou UK, Národním ústavem pro výzkum inovativních technologií, z. ú. (NUVIT) a spolupracovníky z CZexpats in Science, z. s. Hlavním cílem projektu bylo analyzovat potřeby krajanů a Čechů žijících v zahraničí k vytvoření základu pro budoucí systematičtější krajanskou a návratovou politiku státu a také prozkoumat přínosy udržení vazeb těchto osob na Českou republiku. Výsledkem projektu jsou čtyři výzkumné zprávy, s jejichž obsahem posluchače semináře seznámíme a poskytneme tak náhled na současnou krajanskou problematiku a situaci Čechů žijících v zahraničí.

Diskusantka: Markéta Doležalová, PhD., School of Sociology and Social Policy, University of Leeds

pondělí 5. 12. 2022, 14:00 CET

Velká zasedací místnost Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i. 

Veveří 97

602 00 Brno

vchod: ul. Veveří, 5. patro / 5th floor

ONLINE MS Teams: ZDE

Pdf zde