Zahlavi

Zdivočelí divočáci: Současný vývoj populací prasete divokého a jeho vliv na evropské socio-ekologické systémy

Zdivočelí divočáci: Současný vývoj populací prasete divokého a jeho vliv na evropské socio-ekologické systémy

05. 11. 2019

Kolokvium pořádané Etnologickým ústavem AV ČR, v. v. i.. a CEFRES s podporou Strategie 21 – ROZE

8. 11. 2019 od 10.00 do 16.00

Vila Lanna, V Sadech 1, 160 00  Praha 6 – Bubeneč (1. patro)

PROGRAM

10.00 – 10.15 registrace a přivítání účastníků + káva

10.15 – 11.45 stručné představení účastníků

11.45 – 11.55 přestávka

11.55 – 12.30 moderovaný brainstorming – určení témat odpolední diskuze

12.30 – 13.30 oběd

13.30 – 14.30 diskusní blok 1

14.30 – 14.45 káva

14.45 – 16.00 diskusní blok 2

 

Prasata divoká (Sus scrofa) se pravidelně objevují v evropském veřejném diskurzu, neboť jejich počet velkolepě narůstá po celém kontinentu. Zatímco v některých částech Evropy vzbuzuje tento synantropní druh sympatie, v dalších mu lidé „vyhlásili válku“ kvůli rozsáhlým škodám, které působí v krajině, zemědělství, na dopravních sítích, i kvůli chorobám, které se v zahušťující populaci divokých prasat mohou snadno šířit a ohrozit i chovy jejich domestikovaných příbuzných. V každém případě se zdá, že se vzrůstajícím početním stavem mají divoká prasata jako druh také sílící vliv na evropské socio-ekologické systémy. Pochopit důvody i důsledky tohoto trendu vyžaduje mezioborovou spolupráci napříč přírodovědnými a sociálněvědními obory.

 

Smyslem kolokvia je nalézt a prodiskutovat tematické překryvy mezi badateli z různých oborů, jejichž současný výzkum je nějakým, často ne zřejmým způsobem, relevantní pro pochopení příčin a důsledků překotného početního nárůstu stavů prasete divokého ve střední Evropě. Zároveň budou na kolokviu přítomni odborníci, pro jejichž praktickou činnost je takovéto pochopení zásadní a jejichž zkušenosti a názory by tak měly v hledání výzkumných synergií a při navazování spolupráce zaznít.

 

Kontakt: broz@eu.cas.cz