Zahlavi

R.I.P. Jiří Traxler

R.I.P. Jiří Traxler

18. 04. 2019

Musician and ethnomusicologist, 1946-2019.

S lítostí oznamujeme, že 17. dubna 2019 zemřel náš milý dlouholetý kolega Jiří Traxler. Jiří Traxler se hudbě věnoval aktivně jako tvůrce a interpret od 60. let ve skupinách Skiffle Kontra nebo Traxleři. S nimi vytvořil řadu nahrávek i scénických programů. Jako vědecký pracovník oddělení etnomuzikologie se věnoval především žánrům na pomezí lidovosti, historickým písňovým pramenům. Jeho dvousvazková edice sbírek Jana Jeníka rytíře z Bratřic představila světu v nezkreslené podobě jednu z nejstarších českých kolekcí písní. Podobně se podílel na vydání a vědecké reflexi dalších opomíjených oblastí, například lidových písní z Prahy ze sbírek Františka Homolky. Vedle těchto velkých vědeckých děl pracoval jako jazykový redaktor časopisu Český lid a kolegům vždy ochotně pomáhal svými bohatými znalostmi historie i jazykovým citem.

Na výslovné přání zesnulého se nekoná veřejné rozloučení.