Zahlavi

Zita Skořepová: Hudba a identita. Vídeňští Češi v 21. století z etnomuzikologické perspektivy

Zita Skořepová: Hudba a identita. Vídeňští Češi v 21. století z etnomuzikologické perspektivy

25. 11. 2019

Seminář Etnologického ústavu

pondělí 2. 12., 14.00,

zasedací místnost Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i.

Veveří 97, Brno

vchod z ul. Resslova, 2. patro

Okolo roku 1900 byla Vídeň městem s největším počtem česky mluvících obyvatel. Příslušníci české menšiny založili množství spolků, v nichž mělo důležitou úlohu také provozování hudby a tance. Na prahu 21. století jsou některé spolky aktivní, jiné zanikly, nicméně situace v terénu ukazuje, že řada významných hudebních aktivit se odehrává i mimo spolkové zázemí. Českou menšinu ve Vídni charakterizuje 1) několik různě motivovaných a odlišně politicky podmíněných vln dobrovolné i nedobrovolné migrace, 2) přítomnost potomků Čechů, kteří zůstali na území současného Rakouska a 3) koexistence několika generací a uskupení lidí odlišné politické orientace i rozdílných postojů k integraci do rakouské společnosti. Na příkladu výzkumu hudebních událostí a jejich aktérů se přednáška zaměří na tři vzájemně související otázky: Jakým způsobem hudební aktivity reprezentují menšinu a její heterogenitu? Jak jsou tvořivost i účast na hudebních událostech podmíněny migrační situací? A jak současní vídeňští Češi vyjednávají svoji identitu skrze hudební aktivity?

 

Pozvánka ke stažení