Zahlavi

Adéla Landová

Adéla Landová

e-mail: adela.landova@eu.cas.cz adela_landova

Projektová manažerka a grantová specialistka

Koordinace grantové agendy ústavu ve spolupráci s vedením ústavu a THS

Zajišťování informací o finančních zdrojích a financování výzkumných projektů

  • Národní a evropské zdroje: Horizont 2020 (Horizont Evropa), GAČR, TA ČR, OP VVV, NAKI 2
  • Interní zdroje AV ČR: Strategie AV21, Lumina quaeruntur

Podpora při přípravě projektových návrhů, implementaci projektů a reportování

Současné projekty

2020-2025: Projekt „BOAR“ (ERC CoG, Horizont 2020)
Veterinarization of Europe? Hunting for Wild Boar Futures in the Time of African Swine Fever

Projektový management a administrativní asistence