Zahlavi

Daniel Sosna

Daniel Sosna

Dan Sosna  Daniel Sosna, Ph.D.

   tel.: +420 222 828 609

   e-mail: sosna[at]cas.eu.cz

  Vzdělání

   2007   PhD. v oboru antropologie, Department of Anthropology, Florida State University, USA Disertační práce:
   Social Differentiation in the Late Copper Age and the Early Bronze Age in South Moravia (Czech Republic)

   2000   Mgr. v oboru antropologie, Katedra antropologie, Masarykova univerzita
   Magisterská práce: Počátky textilnictví

 


Oblasti odborného zájmu

ekonomická antropologie; garbologie; konzumace; materialita; odpad; smrt a pohřbívání; vztahovost               

Granty (hlavní řešitel) a stipendia

2020 – 2022   GAČR: Odpadový režim na křižovatce: Divergentní trajektorie věcí, aut a elektroniky (GA20-06759S)

2018              The Wenner-Gren Foundation (s Chrisem Hannem): Thrift in Anthropology: Between Thriftiness and Wasting (Gr Conf 783)

2014 – 2016   GAČR: Sociální dimenze domovního odpadu: konzumace v postsocialistickém prostoru (GA14-03314S)

2010              The Wenner-Gren Foundation (se Stephenem Lyonem): European Workshop of the Society for Anthropological Sciences (Gr Conf 539)

2008              POSTDOC-08, Západočeská univerzita

2004              Out-of-State Tuition Fee Exemption Award – Florida Eastern Europe Linkage Institute

2004              Eisele Predissertation Research Award – Florida State University: Social Differentiation during the Transition from the Late Copper Age
                     to the Early Bronze Age in Central Europe

2003              Out-of-State Tuition Fee Exemption Award – Florida Eastern Europe Linkage Institute

2002              Fulbright scholarship for doctoral students

2000              Internship at Mercyhurst College, Erie, Pennsylvania

 

Zaměstnání

2019 –          Zástupce ředitele pro evaluaci, Etnologický ústav AVČR, Praha

2019 –          Výzkumný pracovník, Etnologický ústav AVČR, Praha

2007 – 2018  Odborný asistent, Katedra antropologie, Západočeská univerzita, Plzeň

2017             Externí vyučující, Katedra archeologie, Masarykova univerzita, Brno

2010 – 2016  Externí vyučující, Katedra antropologie a genetiky člověka, Univerzita Karlova, Praha

2011 – 2014  Výzkumný pracovník, Katedra archeologie, Západočeská univerzita, Plzeň

2007             Teaching Assistant, Department of Anthropology, Florida State University

2005 – 2007  Asistent, Katedra antropologie, Západočeská univerzita, Plzeň

2004             Instructor, Department of Anthropology, Florida State University

2002 – 2004  Research/Teaching Assistant, Department of Anthropology, Florida State University

2002             Asistent editora, časopis Anthropologie, Ústav Anthropos, Moravské zemské muzeum, Brno

1998 – 2002  Konzervátor, Ústav Anthropos, Moravské zemské muzeum, Brno        

 

VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE 

Monografie a editované knihy

2017   Archaeologies of Waste: Encounters with the Unwanted. Oxford: Oxbow Books (s L. Brunclíkovou)

2015   Odpad pohledem společenských věd: metodická příručka. Plzeň: Západočeská univerzita (s L. Brunclíkovou)

2008   Social Differentiation in the Late Copper Age and the Early Bronze Age in South Moravia (Czech Republic). British Archaeological Reports, International Series 1994. Oxford: Archaeopress.

 

Odborné články

2019   Rescuing Things: Food Waste in the Rural Environment in the Czech Republic. Journal of Cleaner Production 214: 319-330 (s L. Brunclíkovou a P. Galetou)

2019   Drinking and dreaming in the dormitories: Workers struggle in times of economic development. Journal of Material Culture. 24 (2): 232-50 (s L. Brunclíkovou)

2018   Shape matters: assessing regional variation of Bell Beaker projectile points in Central Europe using geometric morphometrics. Archaeological and Anthropological Sciences 10(4): 893-904 (s J. Petříkem, L. Prokešem, D. Štefaniskem & P. Galetou)

2016   Zhodnocení možností odhadu pohlaví autorů paleolitických nástěnných maleb z otisků ruky. Archeologické rozhledy 68(1): 3-18 (s P. Mikem a P. Galetou)

2014   Jednorázová společnost? Sledování konzumních vzorců v urbánním prostředí. Lidé města 16(1): 67-98 (s L. Brunclíkovou)

2013   Testing iPad in the field: use of a relational database in garbological research. Anthropologie 51(3): 421-430 (s L. Brunclíkovou a D. Henigem)

2013   For Whom the Texts Toll: Genres, Styles, and Discourses in Czech Archaeological Community. Anthropologie 51(2): 285-299

2013   Prehistoric Archaeology in Central Europe: Beyond Diversity. Anthropologie 51(2): 123-130 (s. P. Květinou, J. Kolářem a F. Trampotou)

2013   Burials and Graphs: Relational Approach to Mortuary Analysis. Social Science Computer Review 31(1): 56-70 (s P. Galetou, V. Šmejdou, V. Sládkem a J. Brůžkem)

2013   Harmonizing Diversity: Tuning Anthropological Research to Complexity. Social Science Computer Review 31(1): 3-15 (s M. Fischerem, S. Lyonem a D. Henigem)

2012   Measuring Human Remains in the Field: Grid Technique, Total Station, or MicroScribe? Forensic Science International 221: 16-22 (s. V. Sládkem a P. Galetou)

2011   Modeling Neolithic Dispersal in Central Europe: Demographic Implications. American Journal of Physical Anthropology 146: 104-115 (s. P. Galetou, V. Sládkem a J. Brůžkem)

2010   Investigating Mortuary Sites: The Search for Synergy. Anthropologie 48(1):33-40 (s V. Sládkem a P. Galetou)

2009   Lévi-Strauss a směna. Teorie vědy 31(1): 65-90 (s J. Kotalovou)

2008   A Resampling Approach to Gender Relations: The Rebešovice Cemetery. Journal of Archaeological Science 35(2): 342-354 (s V. Sládkem a P. Galetou)

2007   Human Manipulative Behavior in the Central European Late Eneolithic and Early Bronze Age: Humeral Bilateral Asymmetry. American Journal of Physical Anthropology 133(1): 669-681 (s V. Sládkem. M. Berner a R. Sailerem)

2002   Konzervace křehkých archeologických nálezů technikou parylene conformal coating. Archeologické rozhledy 54(4): 877-890 (s J. Illingworthem)

1999   Experimentální ověření textilní produkce v mladém paleolitu. Archeologické rozhledy 51(1): 95-103.

 

Kapitoly v knihách

2017   Heterotopias behind the Fence: Landfills as Relational Emplacements. In Archaeologies of waste: encounters with the unwanted, D. Sosna and L. Brunclíková, pp. 1-13. Oxford: Oxbow Books

2017   Introduction. In Archaeologies of waste: encounters with the unwanted, edited by D. Sosna and L. Brunclíková, pp. 162-178. Oxford: Oxbow Books (s L. Brunclíkovou)

2012   Stone arrowheads from Hoštice I: Use-Wear analysis. In Pohřebiště z období zvoncovitých pohárů na trase dálnice D1 Vyškov – Mořice (Pravěk Supplementum 24, sv. I), A. Matějíčková and P. Dvořák (eds), pp. 323-338. Ústav archeologické památkové péče, Brno

 

Ostatní

2020 -             Člen panelu pro společenské vědy, TAČR

2019 -             Člen redakční rady časopisu Cargo

2016 -             Člen předsednictva České asociace pro sociální antropologii

2015 -             Člen American Anthropological Association

2014 -             Člen European Association of Social Anthropologists

2015 - 2019     Člen panelu P404, GAČR

2010               Člen Society for Anthropological Sciences

2007 - 2015     Člen European Association of Archaeologists

2003 - 2015     Člen Society for American Archaeology


Detailní CV: zde

Academia.edu profil: zde