Zahlavi

Filip Herza

Filip Herza

Filip HerzaMgr. Filip HERZA, Ph.D.

Oddělení pro výzkum kulturního dědictví

tel.: +420 222 828 602

e-mail: herza@eu.cas.cz

 

Osobní profil

Vzdělání

2018 Ph.D. v oboru Obecná antropologie, Univerzita Karlova - Fakulta humanitních studií, Praha

2012 Mgr. v oboru Obecná antropologie, Univerzita Karlova - Fakulta humanitních studií, Praha

2009 Bc. v oboru Studium humanitní vzdělanosti, Univerzita Karlova - Fakulta humanitních studií, Praha

 

Studijní zahraniční pobyty, stipendia, fellowships

2016 - 2018 Ph.D. fellow, CEFRES – Francouzský ústav pro výzkum ve společenských a humanitních vědách, Praha

2016 Visiting scholarship, Collegium Carolinum, Mnichov

2015 - 2016 Visegrad scholarship, CEU - History department, Budapešť

2014 AKTION scholarship, Universität Wien, Vídeň

2011 Erasmus, Eberhard-Karls Universität Tübingen

 

Ocenění

2020 Prémio Otto Wichterleho - ocenění AV ČR pro talentované vědce a vědkyně do 35 let

2017 Jacques Derrida Prize – nejlepší odborný článek v AJ,(Herza 2016b), uděluje platforma CEFRES

 

Průběh zaměstnání

2019 - Etnologický ústav AV ČR v.v.i. (výzkumný pracovník)

2017 - 2019 Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Praha (asistent)

 

Pedagogická činnost

2017 - dosud Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova (Liberal Arts and Humanities) (externě)

 

Oblasti odborného zájmu

Střední a východní Evropa v globální perspektivě, 19.-20. století, post/koloniální dějiny, dějiny populární kultury, disability history, dějiny vědy a vědění

 

Ostatní aktivity

Tajemník International Advisory Board EÚ AV ČR (od roku 2019)

Junior editor časopisu Dějiny-Teorie-Kritika (od roku 2018)

 

Bibliografie

 

Monografie

2020. Imaginace jinakosti: Přehlídky lidských "kuriozit" v Praze 19. a 20. století. Praha: Scriptorium. ISBN 9788076490017. 

 

Kapitoly v knihách

2019. “Faces Of Masculinity: Shaving Practices And The Popular Exhibitions Of “Hairy Wonders” In Early 20Th Century Prague”. In Beauty And The Norm: Debating Standardization In Bodily Appearance, Sarah Böllinger and Ulf Vierke, 23-44. Palgrave Macmillan.

2016a. “Black Don Juan and the Ashanti From Asch: Representations Of “Africans” In Prague And Vienna, 1892–1899”. In Visualizing the Orient: Central Europe And The Near East in the 19th and 20th Centuries, Adéla Jůnová Macková, Lucie Storchová, and Libor Jůn, 95-106. Prague: Academy of Performing Arts in Prague (AMU), Film and TV School of Academy of Performing Arts in Prague (FAMU).

2012. “Tiny Artists From The Big World: The Rhetoric Of Representing Extraordinary Bodies During The Singer Midgets’ 1928 Tour In Prague”. In Exploring The Cultural History Of Continental European Freak Shows And ‘Enfreakment’, 193-210. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

 

Studie a články

2020. "Colonial Exceptionalism: Post-colonial Scholarship and Race in Czech and Slovak Historiography". Slovenský národopis, 68(2), 175–187, https://doi.org/10.2478/se-2020-0010 

2019. Kolářová, K., Herza, F. Ne/způsobilost jako nová kategorie sociálních věd. Sociologický časopis 55 (5). Praha: Sociologický ústav AV ČR: 549-560.

2019. “Sombre Faces: Race and Nation-building in the Institutionalisation of Czechoslovak Anthropology 1890s-1920s”. History and Anthropology. DOI: 10.1080/02757206.2019.1629433

2016b. “Anthropologists and Their Monsters: Ethnicity, Body and Ab/normality In Early Czech Anthropology”. East Central Europe 43 (1-2). Leiden: Brill: 64-98. https://doi.org/10.1163/18763308-04302007

2014. “Ne/normativní Feminita, Mateřství A Sexualita: Případ Sester B. (1878-1922)”. Lidé sta = Urban People 16 (3). Praha: Fakulta humanitních studií UK v Praze: 359-380.

2011. “Singer’s Midgets V Karlínském Divadle Theatre Varieté”. Dějiny Teorie Kritika, no. 2. Praha: Fakulta humanitních studií: 219-237.

 

Členství v profesních organizacích

CASA - Czech Association for Social Anthropology

ASEEES - Association Slavic East-European Eurasian Studies