Zahlavi

Judita Hrdá

Judita Hrdá

PhDr., Judita HRDÁ

Středisko vědeckých informací

tel.: tel.: 222 828 601

e-mail: hrda@eu.cas.cz

 

Osobní profil

Vzdělání

1989 - PhDr. FF UK Praha

1983 - FF UK Praha - národopis / diplomová práce: Příspěvek ke studiu materiální kultury slovenských reemigrantů z rumunského Rudohoří: Strava.

Průběh zaměstnání

1991 - dosud Odborná pracovnice Střediska vědeckých informací EÚ AV ČR, v. v. i.

1983 - 1986 ÚEF ČSAV

1978 - 1979 národopisné oddělení NM v Praze

Oblasti odborného zájmu

bibliografie, biografie, historická etnologie, strava,

Současné projekty

Autorsky se podílela na grantech:

GA404/93/1230 (Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska) - hesla strava, dějiny oboru

GA404/94/0619 (Lidová kultura Čech, Moravy a Slezska v obrazech) - spoluautorka kolektivní monografie Lidová kultura v obrazech

 

VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE

Publikace v databázi ASEP

 

Monografie a editované sborníky

2009. Lidová kultura v obrazech. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. (Hanzl, Zdenek a kol.)

2008. Obrazy ženy v kramářské produkci. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. (spoluautoři Holubová, Markéta – Ryšavá, Eva – Běhalová, Štěpánka – Mazalová, Ludmila – Staškivová, Kristina – Kafka, Luboš – Slavický, Tomáš – Frolcová, Věra)

2005. Český historik František Kutnar. Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov.

2003. Česká národopisná bibliografie 1995. Praha: Etnologický ústav AV ČR.

2002. Česká národopisná bibliografie 1994. Praha: Etnologický ústav AV ČR.

2001. Česká národopisná bibliografie 1993. Praha: Etnologický ústav AV ČR.

2000. Česká národopisná bibliografie 1992. Praha: Etnologický ústav AV ČR.

1999. Drahomíra Stránská (1899–1964). Bibliografická příloha Národopisné revue č. 13. Strážnice: Ústav lidové kultury.

1998. Josef Vařeka. Bibliografická příloha Národopisné revue č. 12. Strážnice: Ústav lidové kultury. (spoluautor Vařeka, Josef)

1995. Česká národopisná bibliografie 1991. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR.

1991. Česká národopisná bibliografie 1990. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV. (spoluautorka Müllerová, Hanka)

 

Kapitoly v knihách

2013. How Czechs makes your life more sweet. In: Traditional food in the Central Europe: history and changes.Prague: Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic: 16–28.

2007. Bibliografie. In: Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. A–N. Eds. Brouček, Staniskav – Jeřábek, Richard. Praha: Mladá fronta: 50–51.

2007. Cukroví. In: Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. A–N. Eds. Brouček, Staniskav – Jeřábek, Richard. Praha: Mladá fronta: 92–94.

2007. Hlad. In: Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. A–N. Eds. Brouček, Staniskav – Jeřábek, Richard. Praha: Mladá fronta: 251–252.

2007. Nápoje. In: Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. A–N. Eds. Brouček, Staniskav – Jeřábek, Richard. Praha: Mladá fronta: 596–597.

2007. Sběratelství. In: Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. O–Ž. Eds. Brouček, Staniskav – Jeřábek, Richard. Praha: Mladá fronta: 884–885

2007. Zabijačka. In: Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. O–Ž. Eds. Brouček, Staniskav – Jeřábek, Richard. Praha: Mladá fronta: 1186–1187.

2006. Vývoj oborové bibliografie a její zpřístupňování v Etnologickém ústavu AV ČR. In: Pospíšilová, Jana – Nosková, Jana (eds.): Od lidové písně k evropské etnologii. Brno: Etnologický ústav AV ČR: 209–217.

2005. Pojednání o bramborách a receptech v kuchyni všední i sváteční našeho i minulého věku. In: Malé dějiny brambor. Pelhřimov – Havlíčkův Brod – Praha: Nová tiskárna Pelhřimov – Výzkumný ústav bramborářský – Etnologický ústav AV ČR: 181–196.

2002. Etnologický ústav Akademie věd České republiky. In: Historikův adresář. Historické instituce v České republice. Praha: Sdružení historiků České republiky – Historický klub: 114–122.

 

Studie a články

2015. Laudatio k udělení čestného členství České národopisné společnosti PhDr. Jarmile Šťastné, CSc. Národopisný věstník 32 [74], 1: 130–133.

2009. Výstava „Brambory – skrytý poklad“ – Praha, Kačina u Kutné Hory, Havlíčkův Brod 2008. Český lid 96: 323–324.

2006. Černá stužka ke jménu PhDr. Ivy Heroldové, CSc. (31. 12. 1926, Chrudim – 2. 9. 2005, Praha). Český lid 93: 92–96. (spoluautorka Bittnerová, Dana)

2002. Vědecké, popularizační a umělecké aktivity Etnologického ústavu AV ČR na počátku roku 2002 (včetně výstavy „Etnologický ústav se představuje: Z dokumentace současných i minulých výzkumů“). Český lid 89: 190–197. (spoluautor Vejvoda, Zdeněk)

2001. Pozdrav a díky Lydii Petráňové u příležitosti životního jubilea. Český lid 88: 186–193. (spoluautor Vařeka, Josef)

2000. Národopisná bibliografie Čech, Moravy a Slezska. Národopisný věstník 17 [59]: 26–31.

1999. Drahomíra Stránská – první dáma českého národopisu 20. století. Český lid 86: 363–367.

1999. Odkaz Drahomíry Stránské z pohledu její publikační práce. Národopisný věstník 15 [57]: 103–110.

1996. Využití českých periodik při tvorbě národopisné bibliografie. Národopisný věstník 13 [56]: 127–132.

1986. Současný stav stravy u nejmladší generace slovenských reemigrantů z rumunského Rudohoří. In: Haišman, Tomáš – Matějová, Vlasta (eds.): Etnické procesy 4. Etnické procesy v pohraničí českých zemí po roce 1945 (společnost a kultura). Sborník referátů přednesených na konferenci s mezinárodní účastí konané ve dnech 5.–8. listopadu 1984 v Sobotíně, okr. Šumperk. Část 3. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV: 65–70.

1985. Adaptační proces ve stravě při rodinných obřadech u slovenských reemigrantů z Rumunska (Benešov nad Černou, o. Český Krumlov). Český lid 72: 99–104.

 

Ostatní významné aktivity (členství, ceny, kurátorství)

Česká národopisná společnost

Odborná spolupráce na výstavě "Krmě-jídlo-žrádlo" z cyklu Monarchie - 5.10.2012-30.9.2013 (Národopisné muzeum-Musaion)