Zahlavi

Karel Altman

Karel Altman

Karel AltmanPhDr. Karel ALTMAN, CSc.

Oddělení pro výzkum kulturního dědictví

tel.: +420 532 290 271

e-mail: altman@eu.cas.cz

Vzdělání

Mgr. – 1984 – Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně [dnes Masarykova univerzita], Brno (historie, čeština)

PhDr. – 1986 – Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně [dnes Masarykova univerzita], Brno (historie)

CSc. – 1996 – Etnologický ústav Akademie věd České republiky

doktorská práce Způsoby sdružování obyvatel Brna

Zaměstnání

1984 – dosud Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

Přednášky 

Ústav evropské etnologie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Oblasti odborného zájmu

urbánní etnologie, historie národopisu, komunikace a socializace, každodennost 

Grantové projekty

Armáda jako nástroj socializace. Reflexe fenoménu základní vojenské služby v českých zemích (1968–2004) – člen řešitelského týmu

Mezi státním plánem a badatelskou svobodou. Etnografie a folkloristika v českých zemích v kontextu vývoje kultury a společnosti v letech 1945–1989 – člen řešitelského týmu

VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE

Monografie a editované sborníky

2015. Praha u piva. Praha: Vyšehrad. 2015. Děti v Brně. Kapitoly o dětství ve městě pod Špilberkem. Brno: Doplněk. (spolueditorka Pospíšilová, Jana)

2014. Kniha o Rajhradě. Rajhrad: Město Rajhrad. (spolueditor Durec, Ivo)

2014. Periodický tisk jako zdroj etnologického poznání. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

2013. Úvod do studia dějin národopisu na Moravě. Brno: Masarykova univerzita.

2012. Brno. Zájezdní hostince a hotely / Brünn. Gasthäuser und Hotels. Brno: Nakladatelství Josef Filip 1938. (spoluautor Filip, V.)

2008. Zmizelý svět brněnských kaváren / Verschwundene Welt der brünner Cafés. Brno: Nakladatelství Josef Filip 1938. (spoluautoři Filip, V. – Kudělková, L.)

2005. Podíl národopisu na rozvoji české národní společnosti na Moravě (do roku 1918). Výběrová bibliografie. Brno: Etnologický ústav AV ČR.

2003. Zlatá doba štamgastů pražských hospod. Brno: Host.

1996. Leute in der Großstadt. Brno: Etnologický ústav AV ČR. (spolueditorka Pospíšilová, Jana)

1995. Besední dům v Brně. Brno: Nadace kulturní historie.

1993. Sirovátka, O. a kol.: Město pod Špilberkem. Brno: Doplněk. (spolueditorky Navrátilová, Alexandra – Pospíšilová, Jana)

1993. Krčemné Brno. O hostincích, kavárnách a hotelech, ale taky o hospodách, pivnicích a putykách v moravské metropoli. Brno: Doplněk.

Kapitoly v monografiích

2016. Antonín Václavík a jeho škola. In: Woitsch, Jiří – Jůnová Macková, Adéla a kolektiv: Etnologie v zúženém prostoru. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.: 93–105.

2015. Boj o české dítě v Brně. Ke specifikům interetnických vztahů v moravské metropoli na přelomu 19. a 20. století. In: Pospíšilová, Jana – Altman, Karel (eds.): Děti v Brně. Kapitoly o dětství ve městě pod Špilberkem. Brno: Doplněk: 77–97.

2015. Počátky českého školství a prázdninová výměna dětí. In: Pospíšilová, Jana – Altman, Karel (eds.): Děti v Brně. Kapitoly o dětství ve městě pod Špilberkem. Brno: Doplněk: 65–75. (spoluautorka Pospíšilová, Jana)

2014. Městečko Rajhrad v letech 1848–1918. Spolkový a společenský život. In: Altman, Karel – Durec, Ivo (eds.): Kniha o Rajhradě. Rajhrad: Město Rajhrad: 197–230.

2014. Městečko Rajhrad v letech 1918–1945. Spolkový a společenský život. In: Altman, Karel – Durec, Ivo (eds.): Kniha o Rajhradě. Rajhrad: Město Rajhrad: 275–312.

2014. Rajhrad v letech 1989–2014. In: Altman, Karel – Durec, Ivo (eds.): Kniha o Rajhradě. Rajhrad: Město Rajhrad: 357–380. (spoluautor Durec, Ivo)

2013. Zíbrtova četba o pivě vážná i čtveračivá. In:Zíbrt, Čeněk: Z dějin piva. Praha: Vyšehrad: s. 271–279.

2010. Spolky a sdružení v Kralicích nad Oslavou. In: Mitáček, Jiří a kol.: Kralice nad Oslavou. Kralice nad Oslavou: Obec Kralice nad Oslavou: 379–420.

2010. Kralice – výspa turismu a trampingu.In: Mitáček, Jiří a kol.: Kralice nad Oslavou. Kralice nad Oslavou: Obec Kralice nad Oslavou: 433–450.

2009. Líšeňky očima bratří Mrštíků. In: Krafl, Pavel a kolektiv: Ves Leštno za městečko vysazovati ráčíme. Památky, místopis a vybrané osobnosti Líšně z pohledu historických, jazykovědných a přírodovědných disciplin. Brno-Líšeň: Statutární město Brno, Městská část Brno-Líšeň: 191–203. (Druhé, doplněné vydání Brno-Líšeň 2011, s. 191–203.

2008. Hostince. In: Ondráčková, Milada – Stalmach, Ladislav: Vír v údolí Svratky. Vír: Obec Vír: 176.

2008. Spolkový život ve Víru. In: Ondráčková, Milada – Stalmach, Ladislav: Vír v údolí Svratky. Vír: Obec Vír: 187–188.

2006. Sranda bela nad celé Komín aneb o hostincích a hospodách. In: Jan, Libor a kol.: Komín v historii 1240–2006. Brno-Komín: Městská část Brno-Komín: 421–426.

1998. Moutnice 1848–1918. In: Moutnice. 700 let od první zmínky. Moutnice: Obecní úřad v Moutnicích: 39–61.

1999. „Udobřeme se!“ aneb o místních hostincích a zábavách. In: Pospíšilová, Jana (ed.): Sulkovec-Polom. Z minulosti horáckých vesnic na moravsko-českém pomezí. Brno: Etnologický ústav AV ČR, Sulkovec-Polom: Obecní úřad: 57–71.

1999. Sbory dobrovolných hasičů a jiné spolky. In: Pospíšilová, Jana (ed.): Sulkovec-Polom. Z minulosti horáckých vesnic na moravsko-českém pomezí. Brno: Etnologický ústav AV ČR, Sulkovec-Polom: Obecní úřad: 51–55.

1999. O lidech a kraji. In: Pospíšilová, Jana (ed.): Sulkovec-Polom. Z minulosti horáckých vesnic na moravsko-českém pomezí. Brno: Etnologický ústav AV ČR, Sulkovec-Polom: Obecní úřad: 9–13. (spoluautorka Pospíšilová, Jana).

Studie a články

2017. Univerzitní archivy jako zdroje poznání dějin etnologie (Na příkladu Archivu Masarykovy univerzity v Brně).Národopisný věstník 34 [76]: 77–103.

2016. Antonín Václavík – kolaborant? (K rozvoji českého národopisu v době tzv. protektorátu a jeho poválečným důsledkům). Národopisný věstník 33 [75]: 120–132.

2016. „Politika 4. cenové skupiny“. K problematice současných politických klišé a stereotypů. Studia etnologiczne i antropologiczne. Tom 16: 70–84.

2016. Příspěvek k dějinám české montánní etnografie jako národopisné subdisciplíny. Folia ethnographica 50: 5–22.

2014. Regiony subkultury trampingowców w Czieskiej Republice. In: Brzeziňska, Anna Weronika – Schmidt, Jacek (eds.): Regiony i regionalizmy w Europie. Wrocław: Polskie towaryszstwo ludoznawsze, Uniwersytet wrocławskij: 217–226.

2013. Odraz česko-polských vztahů v české karikatuře. In: Rusek, Halina – Drożdż, Anna (eds.): Polski i czeski humor zaangażowany – dowcip, anekdota i karikatura politiczna. Cieszyn – Katowice – Brno: Uniwersytet Śląski w Katowiciach: 83–93. (spoluautorka Křížová, Alena)

2013. Současné etnologické bádání o trampské subkultuře. Národopisný věstník 30 [72]: 20–25.

2010. Ethnic Stereotypes in Nineteenth-Century Czech Caricature. In: Demski, Dagnosław – Baraniecka-Olszewska, Kamila (eds.): Images of the Other in Ethnic Caricatures of Central and Eastern Europe. Warsaw: Instytut Archeologii i Etnologii PAN: 234–249.

2008. Die Reaktionen auf das „Kronprinzenwerk“ in der tschechischen Gesellschaft und in der mährischen Volkskunde. In: Fikfak, Jurij – Johler, Reinhard (eds.): Ethnographie in Serie. Zu Produktion und Rezeption der „österreichisch-ungarischen Monarchie in Wort und Bild“. Wien: Verlag des Instituts für Europäische Ethnologie: 95–103.

2008. Zwyczaje i obyczaje piwoszy czeskich. Problematyka sposobu integrowania się w lokalach gastronomicznych na ziemiach czeskich od XIX wieku do współczesności. In: Sztuka źycia, zasady dobrego zachowania, etykieta o zmienności obyczaju w kulturze. Opole: Uniwersytet Opolski: 179–185.

2005. Česká etnografie a folkloristika na Moravě: od průkopníků k národopisnému hnutí (1800–1918). In: Tyllner, Lubomír – Uherek, Zdeněk (eds.): Kultura – společnost – tradice I. Soubor statí z etnologie, folkloristiky a sociokulturní antropologie. Praha: Etnologický ústav AV ČR: 183–206.

2003. Zíbrtův „Český lid“ a moravští národopisci. Český lid 90: 173–183.

2001. Opomíjené dílo s národopisnou tematikou Moravy a Slezska. (K etnologickým kapitolám moravsko-slezského svazku díla Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild). Český lid 88: 369–376.

2000. Pouliční nápisy v procesu přeměn multilingvního města. In: Uherek, Zdeněk (ed.): Slova města. Praha: Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách, Etnologický ústav AV ČR: 171–184.

2000. Trampové a moc. (K problematice postavení trampského hnutí ve společnosti od počátku 20. let do současnosti). Český lid 87: 223–238.

1999. Národnostní diferenciace brněnské společnosti v procesu industrializace. In: Salner, Peter – Beňušková, Zuzana (eds.): Diferenciácia mestského společenstva v každodennom živote. Bratislava: Slovenská akadémia vied: 18–27.

1998. Inn as a Place of Meeting and Communication of Czech Inhabitants of Brno. In: Ecology and Folklore III. Češi v cizině 11. Prague: Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic: 7–11.

1996. Zur Rolle informeller Vereinigungen im Leben der tschechischen Gesellschaft in Brünn an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. In: Pospíšilová, Jana (ed.): Das Leben und die Kultur der ethnischen Minderheit und kleiner Sozialgruppen. Brno: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR: 83–89.

1995. Veränderungen in Formen des Zusammenkommens der Brünner Bewohner im Laufe der industrialen und nationalen Entwicklung. In: Salner, Peter – Beňušková, Zuzana (eds.): Stabilität und Wandel in der Großstadt. Bratislava: Společnost přátel a odborníků Muzea romské kultury; Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR; Ústav lidové kultury a Österreichisches Ost- und Südosteuropa Institut: 45–50.

1994. Podíl působení hostinců na rozvoj české národní společnosti v Brně od poloviny 19. století. Český lid 81: 295–304.

1988. Podíl Českého čtenářského spolku na utváření společenského života v Brně od 60. let 19. století. Český lid 75: 179–183.

Členství v odborných společnostech

Česká národopisná společnost

Člen panelu P410 Grantové agentury České republiky.

Člen oborové komise pro obhajoby doktorských prací v Ústavu evropské etnologie Masarykovy univerzity v Brně.

Člen redakční rady Národopisného věstníku.