Zahlavi

Nikola Balaš

Nikola Balaš

Mgr. Nikola Balaš, Ph.D.

Oddělení pro výzkum kulturního dědictví

tel.: +420 222 828 604

e-mail: nikola.balas@eu.cas.cz

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-1644-2116

 

Osobní profil

Vzdělání

2005–2009 – Bc. ZČU v Plzni, sociální a kulturní antropologie

2009–2011 – Mgr., ZČU v Plzni, sociální a kulturní antropologie

2015–2020 Ph.D., Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií

Studijní zahraniční pobyty, stipendia

2012–2013 – Durham University, Department of Anthropology, Erasmus

Průběh zaměstnání

2015–2017 – Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR

2017–2019 – Centrum pro teoretická studia UK

od 2021 – EÚ AV ČR

Oblasti odborného zájmu

Mezi oblasti mého zájmu patří sociální a kulturní antropologie, česká etnologie a československá etnografie a folkloristika, jejichž dějiny se snažím uchopit novým a zajímavým způsobem. K tomu mi slouží hlavně teorie pole a sociologie Pierra Bourdieu. Rovněž mě zajímají otázky spojené s vědou v období socialismu, s postsocialistickou transformací vědy a s dědictvím socialistické vědy v současné vědecké praxi. Částečně se zajímám i o antropologii náboženství, politickou antropologii a vztah filosofie a sociálních věd.

Současné projekty

Výzkum dějin československé etnografie a folkloristiky a její vztah k StB, KSČ, marxisticko-leninské ideologii a státnímu plánování.

 

ASEP

Vybrané publikace 

Studie a články

2022. Through a peephole: Vladimír Karbusický, the secret police and the scholarly ethos in socialist Czechoslovakia, History and Anthropology, DOI: 10.1080/02757206.2022.2060218

2019. Antropologové v pasti? Teorie vědy / Theory of Science, XLI (1): 133–149.

2018. Academia without Contention? The Legacy of Czechoslovak Ethnography and Folklore Studies in Czech Anthropology. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 54 (3): 343–370.2016

2016. Čím vším může být sociokulturní antropologie. Český lid / The Czech Ethnological Journal, 103 (3): 473–490.

2015. On Dualism and Monism in Anthropology: The Case of Clifford Geertz. Journal of the Anthropological Society of Oxford, VII (2): 128–152.

2015. Anthropology Limited. Studying Anthropology in the Czech Republic (and England). Cargo: Časopis pro kulturní/sociální antropologii, 12(1–2): 75–88.

2012. Pokrok ve společenskovědní teorii náboženství: Mezi Durkheimem a Geertzem. Teorie vědy / Theory of Science, XXXIV (4): 495–514.

 

Ostatní významné aktivity (členství, ceny, kurátorství)

- Česká asociace sociálních antropologů (člen předsednictva)

- SIEF (člen)