Zahlavi

Pavel Mašek

Pavel Mašek

Mgr. Pavel Mašekmasek-pavel

Oddělení ekologické antropologie

e-mail: masek@eu.cas.cz


Vzdělání

2018 – dosud   Ph.D. v oboru Etnologie, Katedra antropologie, Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni.
Disertační práce: Rusting Away: An Ethnography of Automobiles, Informality, Capitalism, Waste, and Daily Morality at an Auto Salvage Yard (školitel: Daniel Sosna, Ph.D.).   

2018   Mgr. v oboru Sociální a kulturní antropologie, Katedra antropologie, Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni.
Magisterská práce: Odpad, člověk, smrt: spalování odpadu a lidských těl v antropologické perspektivě (školitel: Daniel Sosna, Ph.D.).

2006   Bc. v oboru Sociální a kulturní antropologie, Katedra antropologie, Fakulta filozofická
Západočeské univerzity v Plzni. Bakalářská práce: Prostředí dnešního Contemporary Dance


Oblasti odborného zájmu

ekonomická antropologie; ekologická antropologie;materialita; morálka a etika; neformální praktiky; nerovnost; odpad; sociální život věcí


Granty a stipendia

2020 – 2022   GAČR: Odpadový režim na křižovatce: Divergentní trajektorie věcí, aut a elektroniky (GA20-06759S)

2019 – 2021   V4Net: doktorandské stipendium, Department of Resilience and Transformation in Eurasia (Prof. Dr. Chris Hann), Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle, Německo


Zaměstnání

2020 –          Výzkumný pracovník, Etnologický ústav AVČR, Praha

2016 – 2019  Nezávislý umělec – performer, tanečník

2012 – 2015  Performer, Ultima Vez / Wim Vandekeybus, Brusel, Belgie

2004 – 2012  Nezávislý umělec – performer, tanečník


BĚROVÁ BIBLIOGRAFIE

Články 

in press Grey greening: quiet sustainability at auto salvage yards. Geografie. 

2021    'It’s Only Us, Hyenas, Who Profit Out of It': Wrecked Cars, Leaked Humans, and the Death of the Person-car. Journal of Material Culture. DOI: 10.1177/13591835211055709 

2020    "Čistě ekologicky": Autovraky, recyklace a morálka. Biograf 71-72: 3–24. 

Recenze

2019    Skládka není izolovaný svět (Joshua O. Reno. Waste Away: Working and Living With a North American Landfill). Cargo 1-2: 145–149.  

Prezentace

2021    The Dark Side of the Container: Creating and Manipulating the inside and outside of the Container. Containers and Waste: Opening the Unruly, Prague, 25 October (online). 

2021    Grey Greening: Quiet Sustainability at Auto Salvage Yards. Vox Populi Visegradensis: The Anthropology of East-central Europe, Schloß Ringberg, 14–17 July. 

2021    Greening through the grey: quiet sustainability at auto salvage yards. EUGEO 21, Prague, 28 June–1 July. 

2021    Searching for ‘Hard Data’: Crooked Ways of Waste Quantification. Waste governance (I): Waste Regimes. Re-opening the Bin 2021, Gothenburg, 1012 June 2021 (with D. Sosna and B. Stehlíková, online). 

2021    Našedlé zelenání: tichá udržitelnost na autovrakovištích. CASA 21, Prague, 17–18 April (online)


Ostatní

2019 – dosud  Člen České asociace pro sociální antropologii (CASA) 

2018 – 2020    Člen European Association of Social Anthropologists (EASA)