Zahlavi

Pavel Mašek

Pavel Mašek

Mgr. Pavel Mašekmasek-pavel

Oddělení ekologické antropologie

e-mail: masek@eu.cas.cz


Vzdělání

2018 – dosud   Ph.D. v oboru Etnologie, Katedra antropologie, Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni.
Disertační práce: Rusting Away: An Ethnography of Automobiles, Informality, Capitalism, Waste, and Daily Morality at an Illegal Auto Salvage Yard (školitel: Daniel Sosna, Ph.D.).   

2018   Mgr. v oboru Sociální a kulturní antropologie, Katedra antropologie, Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni.
Magisterská práce: Odpad, člověk, smrt: spalování odpadu a lidských těl v antropologické perspektivě (školitel: Daniel Sosna, Ph.D.).

2006   Bc. v oboru Sociální a kulturní antropologie, Katedra antropologie, Fakulta filozofická
Západočeské univerzity v Plzni. Bakalářská práce: Prostředí dnešního Contemporary Dance


Oblasti odborného zájmu

ekonomická antropologie; ekologická antropologie;materialita; morálka a etika; neformální praktiky; nerovnost; odpad; sociální život věcí


Granty a stipendia

2020 – 2022   GAČR: Odpadový režim na křižovatce: Divergentní trajektorie věcí, aut a elektroniky (GA20-06759S)

2019 – 2021   V4Net: doktorandské stipendium, Department of Resilience and Transformation in Eurasia (Prof. Dr. Chris Hann), Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle, Německo


Zaměstnání

2020 –          Výzkumný pracovník, Etnologický ústav AVČR, Praha

2016 – 2019  Nezávislý umělec – performer, tanečník

2012 – 2015  Performer, Ultima Vez / Wim Vandekeybus, Brusel, Belgie

2004 – 2012  Nezávislý umělec – performer, tanečník


BĚROVÁ BIBLIOGRAFIE

Články 

Mašek, Pavel. in press „Čistě ekologicky“: Autovraky, recyklace a morálka. Biograf.

 

Recenze

Mašek, Pavel. 2019. ‘Reno, Joshua O. Waste Away: Working and Living With a North American Landfill. Berkeley: University of California Press.’ Cargo - Journal for Cultural and Social Anthropology 1–2. 


Ostatní

2019 – dosud   Člen European Association of Social Anthropologists (EASA)

2019 – dosud   Člen České asociace pro sociální antropologii (CASA)