Zahlavi

Věra Frolcová

Věra Frolcová

PhDr. Věra FROLCOVÁ, CSc. (* 1956)

Oddělení paměťových studií

tel.: +420 532 290 272

e-mail: frolcova@eu.cas.cz

Vzdělání

CSc.– 1991 – Ústav pro etnografii a folkloristiku Československé akademie věd

PhDr.– 1981 – Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně [dnes Masarykova univerzita], Brno (etnologie) – diplomová práce Hudební kultura a vkus na současné vesnici

Zaměstnání 

1983 – dosud Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. (1983–1989 pod názvem Ústav pro etnografii a folkloristiku Československé akademie věd)

Oblasti odborného zájmu 

historická etnologie, etnomuzikologie a mezioborová hymnologie, slavistika 

Studijní zahraniční pobyty, stipendia

2013 – Deutsches Volksliedarchiv, Freiburg im Breisgau

1986 – Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий“, Veliko Tărnovo

Současné projekty 

Kramářské písně v brněnských historických fondech (NAKI, DG18P02OVV021, 2018–2022) – spoluřešitelka

VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE 

Monografie a editované sborníky 

2020. Velikonoce v české lidové kultuře. Praha: Vyšehrad, 2. vydání.

2020. Do Brna široká cesta. Kramářské písně se světskou tematikou. Katalog k výstavě. Brno: Moravské zemské muzeum. (Spoluautoři: Kosek, Pavel – Bočková, Helena – Drozda, Martin – Dufka, Jiří – Hanzelková, Marie – Jochmanová, Andrea – Kovárová, Kateřina – Medříková, Petra – Poláková, Jana – Slavický, Tomáš – Vlková, Markéta, Glombová, Hana (ed.).)

2010. Evropské Vánoce v tradicích lidové kultury. Praha: Vyšehrad. (spoluautorka Večerková, Eva)

2001. Velikonoce v české lidové kultuře. Praha: Vyšehrad.

2004. František Sušil (1804–1868). Odkaz a inspirace. Rousínov: Město Rousínov – Etnologický ústav AV ČR Praha, pracoviště Brno (ed.).

1995. Vědecký odkaz Václava Frolce (1934–1992). Brno: Muzejní a vlastivědná společnost; Národopisná společnost při AV ČR v Praze; Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (spolueditoři Dorovský, Ivan, Nekuda, Vladimír).

1994. Václav Frolec (1934–1992). Strážnice: Ústav lidové kultury.

Kapitoly v knihách

2017. Geneze eucharistických procesí ve světle recentních etnografických dokladů. In: Mudra, Aleš (ed.): V oplatce jsi všecek tajně. Eucharistie v náboženské a vizuální kultuře Českých zemí do roku 1620. Praha: Národní památkový ústav: 67–89.

2016. Podíl etnografie na interdisciplinárním výzkumu socialistické jihomoravské vesnice a perspektivy současné historické etnologie. In: Woitsch, Jiří, Jůnová Macková, Adéla a kolektiv:Etnologie v zúženém prostoru. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.: 158–172.

1997. Místní a regionální tradice lidové kultury v životě dětí jako perspektivní hodnoty domova. In: Schauerová, Alena a kolektiv: Kde jsme doma. Mentální reprezentace domova jako výraz kulturního vědomí dětí. Strážnice: Ústav lidové kultury: 69–101.

Studie a články

2015. Vánoční ukolébavka v rukopisném kancionálu kuželovského rektora a v lidových hrách. K perspektivám regionálních studií.Folia ethnographica 49: 7–22.

2014. Píseň k patronům Moravy „Slávo markrabství“ v rukopisu z roku 1906. Ke studiu české cyrilometodějské tradice v lidovém duchovním zpěvu a ke vztahu kontrafakt mezi ústní tradicí a písemnictvím. Český lid 101:129–148.

2013. Etnomuzikologie, slavistika a mezioborová hymnologie. K možnostem integrovaného bádání o lidové písni z české a středoevropské perspektivy. Acta Ethnologica Danubiana 15: 149–160.

2013. Koleda jako folklorní žánr křesťanského Západu a Východu: k biblickým a apokryfním námětům v západoslovanském folkloru. Slavia. Časopis pro slovanskou filologii 82, 1–2:112–124.

2012. Legenda o putování Panny Marie, zázračném uzdravení dítěte a kajícím kováři v obřadním zpěvu 19.–21. století jako fenomén středoevropského kulturního společenství. Národopisná revue 22, 3: 163–175.

2012. Příspěvky ke studiu česko-slovensko-polských vztahů v koledách a možnosti tektonické komparační metody. In: Radenković, Ljubinko (ed.): Zajedničko u slovenskom folkloru.Common elements in Slavic folklore. Beograd: Balkanološki institut SANU: 129–142.

2010. Das Sacrum in der Kultur der traditionellen Feste zu Anfang des 21. Jahrhunderts. Ethnologia Slovaca et Slavica 33: 17–33. (spoluautorka Večerková, Eva)

2010. Dědictví Brideliových „Jesliček“ v koledách na Moravě a ve Slezsku. In: Omnibus fiebat omnia. Kontexty života a díla Fridricha Bridelia SJ (1619–1680). Antiqua Cuthna 4. Eds. Škarpová, Marie – Kosek, Pavel – Slavický, Tomáš – Bělohlávková, Petra. Praha: SOA – Kutná Hora: SokA: 220–238.

2008. Adventní kult Panny Marie v současné lidové tradici: prameny z Moravy. Slovenský národopis 56: 418–431. (spoluautorka Večerková, Eva)

2007. „Proč, Maria, tak vzdycháte?“ O životě jedné vánoční legendy v 21. století. Český lid 94: 49–361.

2004. „Stojí tyčka prostřed v dvoře“. K Sušilovu objevu milostných koled. In: Frolcová, Věra (ed.): František Sušil (1804–1868). Odkaz a inspirace. Rousínov: Město Rousínov; Brno: Etnologický ústav AV ČR: 101–122.

2000. Jidáš v povědomí a velikonoční tradici dětí. Prameny z Moravy 1997–1999. Český lid 87: 135–154. (spoluautorka Mikysková, Markéta)

1993. K přínosu Karla Vetterla historicko-srovnávacímu studiu lidové písně. In: Toncrová, Marta (ed.): Živý odkaz Karla Vetterla (1898–1979). Brno: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR: 107–129.

1988. Bauern- und Bürgertradition in der Musikkultur der Stadt Strážnice in Südostmähren. In: Gaál, Edith – Schebesta, Ernst B. (Hrsg.): Niederösterreich und seine historischen Nachbarn. Zentrale Orte und regionale Kultur im zentraleuropäischen Raum. Wien: UNESCO-NÖ: 118–128.

1987. Prinosăt na češkata etnomuzikologija kăm izsledvaneto na bălgarskija muzikalen folklor. In: Vtori meždunaroden kongres po bălgaristika. Dokladi. Teatăr i kino. Muzika. Sofia: Bălgarskata akademia na naukite: 416–421.

1986. Vztahy Čechů a Němců v příměstské obci Moravany u Brna. In: Navrátilová, Alexandra a kolektiv: Etnické procesy v nově osídlených oblastech na Moravě. Brno: Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV: 139–145.

1984. Folklorní povědomí a hudební vkus současných generací. Na příkladu vybraných lokalit jihomoravského kraje. Slovenský národopis 32: 479–504.

Členství v odborných společnostech 

Česká národopisná společnost

Vědecká rada nakladatelství Vyšehrad Praha

Ocenění

2011 – Cena nakladatelství Vyšehrad za nejlepší původní dílo roku 2010, knihu Evropské Vánoce v tradicích lidové kultury (spoluautorka Eva Večerková)

2002 – Cena nakladatelství Vyšehrad za knihu Velikonoce v české lidové kultuře jako nejlepší původní dílo roku 2001

2001 – Cena České národopisné společnosti za knihu Velikonoce v české lidové kultuře