Zahlavi

Pozice postdoktoranda/postdoktorandky – výzkum v Haliči

Pozice postdoktoranda/postdoktorandky – výzkum v Haliči

20. 03. 2024

Uzávěrka 16. dubna 2024

Projekt: ‘Paměť a populismus zezdola’ (MEMPOP), Etnologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., Praha  

POZICE POSTDOKTORANDA/POSTDOKTORANDKY, plný úvazek

Etnologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i. (dále EÚ), vypisuje výběrové řízení na jednoleté postdoktorandské místo s možností prodloužení smlouvy o dalšího dva a půl roku (v maximální délce trvání 3,5 roku). Oslovujeme potencionální kandidáty nebo kandidátky, kteří by měli zájem stát se součástí ambiciózního výzkumného projektu zaměřeného na paměť a populismus v evropských transnacionálních přeshraničních regionech. Postdoktorand/ka provede etnografický výzkum v historickém regionu Halič (jiné evropské pohraniční regiony jsou také možné).  

POPIS PROJEKTU

Projekt ‘Paměť a populismus zezdola’ (MEMPOP) vedený dr. Johanou Wyss je financován Evropskou výzkumnou radou (ERC). V rámci projektu bude pětičlenný tým z Oddělení mobility a migrace EÚ provádět etnografický výzkum ve čtyřech evropských transnacionálních regionech. Tyto regiony se vyznačují drsnými historickými zvraty, častými posuny státních hranic a obyvatelstva a také rostoucí podporou populistických stran a hnutí. Cílem tohoto výzkumného projektu je zkoumat vztah mezi kolektivní pamětí a rostoucí popularitou populistických politických stran.

POZICE

Pracovní pozice na plný úvazek na jeden rok s možností prodloužení o další dva a půl roku (celkem 3,5 let). Datum nástupu je 1. srpna 2024 nebo dle dohody. Jako postdoktorand/ka budete pracovat ve výzkumném týmu v rámci projektu MEMPOP. Povedete etnografický terénní výzkum (v maximální délce devíti měsíců) na území historické Haliče, která se dnes nachází mezi Polskem a Ukrajinou, kde budete zkoumat kolektivní paměť v souvislosti s pro-populistickými postoji obyvatel (v úvahu připadají i jiné evropské transnacionální pohraniční regiony jako je Vojvodina, Karélie, Jižní Tyrolsko a další).

Očekáváme, že kandidát/ka bude po přijetí pracovat v týmu, ale zároveň bude schopen/schopna samostatného vedení kvalitního výzkumu v rámci projektu MEMPOP a přispívat k publikacím v předních odborných časopisech.

ZPŮSOBILOST  

 • Doktorát v oblasti sociální a kulturní antropologie nebo v příbuzných oborech. V úvahu budou bráni i uchazeči/ uchazečky před obhajobou, kteří ale již odevzdali doktorskou práci.
 • Zájem o studium paměti, pohraničí, populismu a politické polarizace.
 • Vynikající znalosti v oblasti kvalitativních metod jsou nezbytné, zkušenosti s etnografickým terénním výzkumem jsou žádoucí.
 • Znalost akademické angličtiny a jazyků spojených s prací v terénu, tj. polština, ukrajinština, a jiné (jeden nezbytný, dva nebo více žádoucí).
 • Schopnost pracovat samostatně, ale i jako člen/ka mezinárodního týmu.
 • Publikační dovednosti demonstrované v kvalitní doktorské disertační práci a recenzovaných vědeckých publikacích.
 • Schopnost prezentovat na mezinárodních konferencích a podílet se na komunikaci s širokou veřejností (blogové příspěvky, webové stránky, sociální média).
 • Znalost softwaru Zotero a Nvivo, nebo jiného softwaru pro kvalitativní analýzu dat je žádoucí.
 • Ochota žít a pracovat v Praze.

NABÍZÍME

 • Špičkový výzkumný projekt, živý a podporující vědecký tým bádající v rámci stimulujícího výzkumného prostředí EÚ.
 • Konkurenceschopný plat a benefity.
 • Financování terénního výzkumu a účasti na konferencích.
 • Hrazené publikační poplatky Open Access.
 • Vzdělávací semináře, kurzy a workshopy pro další profesní rozvoj.
 • Otevřené, rodinně přívětivé pracovní prostředí a dovolená ve výši 25 dní (při plném úvazku).

PŘIHLÁŠKA

Uchazeči/uchazečky musí předložit následující dokumenty v jednom souboru PDF:

 • Průvodní dopis (max. jedna strana).
 • Životopis (max. dvě strany).
 • Ukázka písemné práce v angličtině, publikované nebo nepublikované (max. 10 000 slov).
 • Kontaktní údaje dvou akademických referencí.

Ve druhém kole budou uchazeči, kteří se dostanou do užšího výběru pro online pohovor, požádáni o zaslání motivačního dopisu (max. tři strany), který bude obsahovat návrh výzkumného projektu a vysvětlení, jak je jejich výzkum spojen s aktivitami projektu MEMPOP. (podrobný popis MEMPOP projektu bude poskytnut vybraným kandidátům). Dále mohou být požadovány i další dokumenty.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Přihlášky zasílejte e-mailem na adresu office@eu.cas.cz s předmětem „MEMPOP Postdoc position Galicia“ nejpozději do 16. dubna 2024, 16:00 středoevropského času.

Doporučujeme potenciálním žadatelům, aby se před podáním žádosti obrátili na dr. Johanu Wyss (wyss@eu.cas.cz) pro další informace týkající se projektu MEMPOP ERC.

Pokud se nenajde vhodný uchazeč/ka, výběrové řízení bude znovu otevřeno.