Zahlavi

Folklore revival in post-socialist countries: politics, memory, heritization and sustainability

Folklore revival in post-socialist countries: politics, memory, heritization and sustainability

Mezinárodní project Lead Agency, Grantová agentura ČR

P410 - Moderní dějiny (od roku 1780) a etnologie

GAČR 22-31474K; 2022–2024

Koordinátor: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

Partnerská instituce: The Institute of Ethnomusicology, Slovenian Academy of Sciences and Arts

Tým: doc. Mgr. Daniela Stavělová CSc. (řešitelka), Mgr. Matěj Kratochvíl, Ph.D., PhDr. Zdeněk Vejvoda, Ph.D., Mgr. Zita Skořepová, Ph.D., PhDr. Lucie Uhlíková, Ph.D., Mgr. Barbora Turčanová, Mgr. MgA. Laura Kolačkovská, Doc. Dr. Rebeka Kunej (spoluřešitelka), Dr. Mojca Kovačič, Doc. Dr. Drago Kunej, Dr. Marjeta Pisk, Dr. Ana Vrtovec Beno, Andrej Tomazin

Projekt je zaměřen na sledování tzv. folklorních aktivit v současné společnosti, které jsou spojené s provozováním hudby a tance s prvky tradiční lidové kultury bez zjevného záměru zušlechťovat, pečovat či dále šířit. Na rozdíl od ideologicky pojatého folklorního hnutí druhé poloviny 20. století je tu zřetelný posun od prezentačního k participačnímu provozování. Dochází ke změně prostředí těchto aktivit, které se neodehrávají pouze v rámci činnosti folklorních souborů a přidružených akcí, ale ve spojení s nově se utvářejícími událostmi. Důležitý je tu proces přejímání obrazů folklorního hnutí v kulturní paměti, jde také o posun od lokálního ke globálnímu: folklor jako odraz lokální nebo regionální identity versus folklor coby pole hybridního a multižánrového hudebně tanečního vyjadřování využívajícího brikoláže a přivlastnění deteritorializovaných tradic. Teoretickými rámci budou především východiska současné etnomuzikologie a etnochoreologie zaměřená na studium hudby a tance v každodenním životě, jejich performativity a způsobů komunikace.

Aktuality

Projekt byl prezentován v rámci Týdne AV ČR

Více informací zde.

 

Projekt byl prezentován na mezinárdním sympoziu ICTM Study Group on Music and Dance of the Slavic World 5. - 7. 10. 2023 v Praze. 

Více informací zde.

 

Terénní výzkum na festivalu Jurjevanje Črnomelj 2023

IMG-20230624-WA0005

20230623_205452 20230623_222653 20230624_153554
20230624_154422 20230625_214428 20230623_203318

Výzkum byl prezentován na mezinárodním kongresu SIEF v Brně

SIEF Brno 2023

 

 

 

 

 

 

 

Terénní výzkum na Mezinárondím folklorním festivalu Strážnice 2022

vyzkum Straznice 2022

20220625_021000 20220625_022728 20220625_124302
20220625_132152 20220624_172138 20220625_174035
Publikace

Kunej, R., & Pisk, M. (2023). Folklore: Memories, Politics, Heritagisation. Traditiones52(2), 7–19. https://doi.org/10.3986/Traditio2023520201

Stavělová, D. (2023). Hidden in Folklore: The Past and Present of the Revival Movement in Post-Socialist Countries. Traditiones52(2), 21–46. https://doi.org/10.3986/Traditio2023520202

Kunej, D. (2023). The Changing Nature of Instrumental Music and Musicians in Folk Dance Ensembles. Traditiones52(2), 69–90. https://doi.org/10.3986/Traditio2023520204

Skořepová, Z. (2023). “Zpěváček” Folk Singing Competition: Regional Identity and Heritage Performance in the Czech Republic. Traditiones52(2), 105–124. https://doi.org/10.3986/Traditio2023520206

Vejvoda, Z. (2023). The International Bagpipe Festival in Strakonice and the Transformation of the Relationship Towards the Regional Bagpipe Tradition. Traditiones52(2), 149–172. https://doi.org/10.3986/Traditio2023520208

Kolačkovská, L. (2023). Ľudový tanec, mesto a životný štýl (na príklade Prahy, Brna a Bratislavy). Národopisná revue, 33(1), 18-32. https://revue.nulk.cz/wp-content/uploads/2023/03/r1-2023-1.pdf#page=20

Kunej, R. (2023). Spaces Of Folk Dancing Beyond The (Slovene) Folklore Ensemble Stage. Národopisná revue, 33(1), 43-52. https://revue.nulk.cz/wp-content/uploads/2023/03/r1-2023-1.pdf#page=45

Stavělová, D. (2023). Why Do We Have So Many Carnivals in Town Today? An Event Between Ritual, Politics and Festival. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 71, no.4, pp. 342-364. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.31577/SN.2023.4.33

 

 

Výzkumný tým

Mgr. Matěj Kratochvíl, Ph.D., ethnomusicologist, a research fellow at the Institute of Ethnology of the CAS in the Department of Ethnomusicology and Ethnochoreology. Besides, he lectures at the Faculty of Humanities and the Department of Ethnology, Faculty of Arts, Charles University, and at New York University in Prague. He deals with historical sound recordings of traditional music and their digitization, changes in musical traditions in contemporary society, and music in public space.

Mgr. Zita Skořepová, Ph.D., ethnomusicologist, a research fellow at the Institute of Ethnology of the CAS, where she deals with recent music anthropological research. The main areas of research interest are urban ethnomusicology, music of minorities, the folklore movement, and the importance of musical activities in everyday life in connection with cultural memory.

Doc. Mgr. Daniela Stavělová, CSc., Ethnochoreologist, a senior research fellow at the Institute of Ethnology of the CAS, the head of the Department of Ethnomusicology and Ethnochoreology and assistant professor of dance anthropology at the Department of Dance at HAMU in Prague. She examines the importance of music and dance culture in various socio-cultural, political, or historical contexts, romantic nationalism, and revival.

PhDr. Lucie Uhlíková, Ph.D., ethnomusicologist, a senior research fellow at the Brno workplace of the Institute of Ethnology of the CAS, since 1997 she has been the editor and since 2018 the editor-inchief of the ethnological journal Národopisná revue. He deals mainly with the research of memory related to musical folklore and folklorism, as well as ethnocultural traditions in contemporary society and access to folklore sources.

PhDr. Zdeněk Vejvoda, Ph.D., ethnomusicologist, research fellow in the Department of Ethnomusicology and Ethnochoreology of the Institute of Ethnology of the CAS, at the same time teaching at the Music and Drama Department of the Prague Conservatory. As an author of programs, he collaborates externally with Czech Radio and Radio Proglas. His main professional focus is a structural analysis of the Czech song type, historical sources of folk song and instrumental music, and musical folklorism.

Doc. Dr. Rebeka Kunej, ethnochoreologist, a research fellow at the Institute of Ethnomusicology ZRC SAZU, assistant professor of folklore studies and comparative mythology at the University of Ljubljana. Through studies of traditional dance and dancing, she examines the history of folk dance ensembles and folklore festivals in Slovenia, dance music on 78rpm records, ethno-identity dance practices in post-1991 Slovenia, and dance as an identity symbol of communities. She explores past and present relations of dance to society, politics, individual and collective values, and attitudes.

Dr. Mojca Kovačič, ethnomusicologist, research fellow, and the head of the Institute of Ethnomusicology ZRC SAZU. Through studies of instrumental music and folk songs, as well as contemporary musical phenomena, she explores the principles of musical structures and performances and sheds light on their relationships to issues such as gender, nationalism, cultural politics, folklorization, identifications, migrations.

Doc. Dr. Drago Kunej, ethnomusicologist, senior research fellow, head of the Sound Archives at the Institute of Ethnomusicology ZRC SAZU, and assistant professor at the University of Ljubljana on the field of Ethnomusicology. He researches the history of sound recordings and ethnomusicological sound documents in Slovenia, recordings as a source for ethnomusicological research, traditional musical instruments, folk dance ensembles, and migrant music.

Dr. Marjeta Pisk, heritage studies scholar, research fellow at the Institute of Ethnomusicology ZRC SAZU as a person who has never been involved in folklore activities, will represent a core of etic approach in the project. She will focus on the heritization processes and folklore activities in the crossborder region and the clashes among authorized and critical heritage discourse on folklore activity after Slovenia's independence and the emergence of new state borders.

Andrej Tomazin, B. A. in ethnology and cultural anthropology, senior expert associate, documentalist. He will participate in the implementation of fieldwork and take care of documentation and archiving of researchers' material.

Literatura k projektu

BAUMAN, Zygmunt. 2006. Komunita. Hľadanie bezpečia vo svete bez istôt. Bratislava:Vydavateľstvo spolku slovenských spisovatelov.

BITHELL, Caroline – HILL, Juniper (eds). 2014. The Oxford Handbook of Music Revival. Oxford,New York: Oxford University Press.

BOURDIEU, Pierre. 1993. The Field of Cultural Production. Cambridge: Polity Press

BOYES, Georgina. 1993. The Imagined Village. Culture, Ideology and the English Folk Revival. Manchester and New York: Manchester University Press.

De NORA, Tia. 2011. Music in Everyday Life. Cambridge: Cambridge University Press.

DUNIN, Elsie Ivancich – STAVĚLOVÁ, Daniela – GREMLICOVÁ, Dorota (eds.). 2012. Dance, Gender, and Meanings. Contemporizing Traditional Dance. Proceedings of the 26thSymposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology 2010, Třešť, Czech Republic. Prague: Academy of Performing Arts in Prague – Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic.

FEINBERG, Joseph Grim. 2018. The Paradox of Authenticity: Folklore Performance in PostCommunist Slovakia. Madison: University of Wisconsin Press.

HAGEN, Trever. 2019. Living in the Merry Ghetto. The Music and Politics of the Czech Underground. New York: Oxford University Press.

HALBWACHS, Maurice. 1992. On Collective Memory (Heritage of Sociology). Chicago; London: University of Chicago Press

HOBSBAWM, Eric – RANGER, Terence (eds.). 2012. The Invention of Tradition. Cambridge:Cambridge University Press.

JURČAK, Alexej. 2018. Bylo to na věčné časy, dokud to neskončilo: Poslední sovětská generace. Praha: Karolinum.

KOVAČIČ, Mojca. 2019. Identifications through musical expressions of Africanness in Slovenia. Musicological Annual, Vol. 55, No. 2, 65-78. DOI: 10.4312/mz.55.2.65-78

KRATOCHVÍL, Matěj. 2018. Formal or Informal? Folk Music, Folklore Revival and Music Education. In: Stavělová, Daniela - Buckland, Theresa (eds.): Folklore Revival Movements in Europe post 1950: Shifting Contexts and Perspectives. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., 165–182.

KUNEJ, Drago. 2020. Presentations and transformations of traditional music practices as reflected in sound recordings. In: Zdravkova-Džeparoska, Sonja (ed.): Tradition and transition. A selection of articles developed from paper presentations at the first and the second symposia of the ICTM Study

Group on Music and Dance of the Slavic World. Skopje, North Macedonia: ICTM NC Maredonia. 2020, 29-50.

KUNEJ, Drago, KUNEJ, Rebeka. 2019. Dancing for ethnic roots: folk dance ensembles of ethnic minority groups in Slovenia. Musicological Annual, Vol. 55, No. 2, 111–131. DOI: 10.4312/mz.55.2.111-131.

KUNEJ, Rebeka. 2017. Spreminjajoči se teksti in konteksti velikonočnega plesa v Metliki (The changing texts and contexts of the Easter dance ritual in Metlika). Traditiones Vol. 46, No. 3, 123– 142. DOI: 10.3986/Traditio2017460306.

KUNEJ, Rebeka. 2018. Leaders and Followers. Artistic Leadership and Stage Presentations of Folk Dances in Slovenian Folklore Ensemble. In: Stavělová, Daniela - Buckland, Theresa (eds.): Folklore Revival Movements in Europe post-1950: Shifting Contexts and Perspectives. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., 257–280.

KUNEJ, Rebeka. 2020. The Waltz among Slovenian. In: Bakka, E.- Buckland, T.- Saarikoski, H. - Von Bibra Wharton, A.: Waltzing Through Europe. Attitudes towards Couple Dances in the Long Nineteenth Century. Cambridge, UK: Open Book Publisher, 239–255.

NAHACHEWSKY, Andriy. 1995. Participatory and Presentational Dance. Dance Research Journal. Vol. 21, No 1, 1–15.

NAHACHEWSKY, Andriy. 2001. Once Again: On the Concept of "Second Existence Folk Dance" Yearbook for Traditional Music, Vol. 33, 17–28.

PAVLICOVÁ, Martina – UHLÍKOVÁ, Lucie. 2018. „Něco za něco…“: Folklorní hnutí v českých zemích ve světle totalitární kulturní politiky. Český lid 2, 177–197.

PISK, Marjeta. 2020. Language switching in (folk) songs along the Slovenian-Italian border. Tautosakos darbai, 60, 79-93

RICE, Timothy. 2010. Ethnomusicological Theory. In: Zanten, Wim van – Niles, Don (eds.): Yearbook for Traditional Music 42. Australia: International Council for Traditional Music.

ROY, Diane Carole. 2014. Dance Performance of Lúčnica, Slovak National Folklore Ballet. What is the Meaning of Staged Folkloric Performances? New York: The Edwin Mellen Press, Lewiston.

SHAY, Anthony. 2002. Choreographic Politics: State Folk Dance Ensembles, Representation and Power. Middletone: Wesleyan University Press.

SKOŘEPOVÁ, Zita. 2018. Theoretical Concepts in Ethnomusicology and Study of the Folklore Revival Movement: the Case of the Prague Ensemble Gaudeamus. In: Stavělová, Daniela - Buckland, Theresa (eds.): Folklore Revival Movements in Europe post 1950: Shifting Contexts and Perspectives. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., 243–256.

STAVĚLOVÁ, Daniela.2001. Folklorism in a Changing Society. In: Dunin, Elsie Ivancich – Zebec, Tvrtko: Proceedings 21st symposium 2000 Korčula: ICTM Study Group on Ethnochoreology. Zagreb:Institut of Ethnology and Folklore Research: 258–261.

STAVĚLOVÁ, Daniela. 2012. Traditional Dancing on the Stage: Seeking Authenticity. In: Elsie Ivancich Dunin – Daniela Stavělová – Dorota Gremlicová (eds.): Dance, Gender, and Meanings. Contemporizing Traditional Dance. Proceedings of the 26thSymposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology 2010, Třešť, Czech Republic. Prague: Academy of Performing Arts in Prague – Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 249–256.

STAVĚLOVÁ, Daniela. 2015. The Ride of the Kings in Vlčnov from the Perspective of Contemporary Research. Národopisná revue 5. 47–64.

STAVĚLOVÁ, Daniela. 2017. Zítra se bude tančit všude, aneb jak jsme se protancovali ke svobodě. Dichotomie tzv. folklorního hnutí druhé poloviny 20. století. Český lid, roč. 104, č. 4, 411–432. https://doi.org/10.21104/CL.2017.4.01

STAVĚLOVÁ, Daniela. 2018. The Folklore Revival Movement in Former Czechoslovakia: Dichotomy of the Term. In: Stavělová, Daniela - Buckland, Theresa (eds.): Folklore Revival Movements in Europe post 1950: Shifting Contexts and Perspectives. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., 113-128.

STAVĚLOVÁ, Daniela. 2020. Polka as a Czech National Symbol. In: Waltzing Through Europe. Attitudes towards Couple Dances in the Long Nineteenth Century. Cambridge, UK: Open Book Publisher, 107-148.

STAVĚLOVÁ, Daniela – BUCKLAND, Theresa Jill, (eds.): 2018. Folklore Revival Movements in Europe post 1950. Shifting Contexts and Perspectives. Praha: EÚ AV ČR.

http://shop.eu.avcr.cz/cs/domu/187-stavelova-buckland-folklore-revival-movements-in-europe-post-

1950-shifting-contexts-and-perspectives.html

STAVĚLOVÁ, Daniela – KRATOCHVÍL, Matěj. (2016). Inventing the Carnival: Contemporary Festivities, Tradition and Imaginaries. Český lid 103, 569–595. https://doi.org/10.21104/CL.2016.4.03

TURINO, Thomas. 2008. Music as Social Life. The Politics of Participation. Chicago and London: The University of Chicago Press.

UHLÍKOVÁ, Lucie. 2018. Politically Committed Songs: A Distinctive Product of the Czech Folk Revival Movement of the 1950s. In: Daniela Stavělová – Theresa Jill Buckland (eds.): Folklore Revival Movements in Europe post 1950: Shifting Contexts and Perspectives. Prague: Institute of Ethnology of the Czech Academy of Sciences, 151–164.

VEJVODA, Zdeněk. Radio Broadcasting as Role Model, Authority and Norm in Czech Musical Folklorism in the Second Half of the Twentieth Century. In: Daniela Stavělová – Theresa Jill Buckland (eds.): Folklore Revival Movements in Europe post 1950: Shifting Contexts and Perspectives. Prague: Institute of Ethnology of the Czech Academy of Sciences, 143–150.

4th Symposium of the ICTM Study Group on Music and Dance of the Slavic World

398111204_848228330643382_4400083368699823595_n

398111204_848228330643382_4400083368699823595_n

398112046_848228127310069_5510191931699503326_n

398112046_848228127310069_5510191931699503326_n

398124516_848229400643275_6433543298044366405_n

398124516_848229400643275_6433543298044366405_n

398131498_848229037309978_7581159542680626818_n

398131498_848229037309978_7581159542680626818_n

398133988_848229123976636_5625028863193858578_n

398133988_848229123976636_5625028863193858578_n

398134068_848229127309969_3385684043956526531_n

398134068_848229127309969_3385684043956526531_n

398145805_848228713976677_8663367484275446394_n

398145805_848228713976677_8663367484275446394_n

398146426_848228320643383_1253043332881721375_n

398146426_848228320643383_1253043332881721375_n

398148347_848228183976730_5260673675181740972_n

398148347_848228183976730_5260673675181740972_n

398185262_848228177310064_6227597002913717188_n

398185262_848228177310064_6227597002913717188_n

398256795_848228347310047_3131142586686050973_n

398256795_848228347310047_3131142586686050973_n

399129440_848228167310065_6818679772467494631_n

399129440_848228167310065_6818679772467494631_n

ICTMD Praha 2023

ICTMD Praha 2023