Zahlavi

Nové číslo časopisu Historická demografie

Nové číslo časopisu Historická demografie

08. 12. 2020

Právě vyšla Historická demografie 44(2)

Obsah čísla:

Vliv majetkových poměrů a povolání na sňatkový věk ve Staňkově v 19. století

Lukáš Bozděch

 

Úmrtnost v Českých zemích mezi lety 1870–1910: aplikace historických transverzálních úmrtnostních tabulek

Klára Hulíková Tesárková – Petr Mazouch – Ludmila Fialová

 

Japonská historická demografi e a výzkumy rodiny v předmoderní době. Věnováno památce jejího zakladatele Akira Hayami (22. 10. 1929–4. 12. 2019)

Satomi Kurosu – Josef Grulich

 

Číslo je k dispozici v našem archivu.