Nerovné občanství a transnacionální mobilizace

Nerovné občanství a transnacionální mobilizace polských, českých a ukrajinských Romů tváří v tvář válce na Ukrajině

Bilaterální projekt NCN-GACR na principu Lead Agency

GF24-14388L

2024-2026

Partnerské organizácie: Centrum pro výzkum migrace, Varšavská univerzita a Seminář romistiky, ÚESEBS, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Projektový tým za EÚ AV ČR: Martin Fotta, Jan Ort, Kateřina Joštová, Yanush Panchenko

Solidarita, kterou Polsko a Česko projevily Ukrajincům prchajícím před válkou, byla bezprecedentní., Ne všichni z nich se ale dočkali rovného zacházení. Bilaterální polsko-český projekt, na němž se podílejí tři instituce, se zaměřuje na migrační zkušenosti a trajektorie ukrajinských Romů, tedy těch, kteří neodpovídali dominantnímu rasovému a genderovému profilu pomoc zasluhujícího ukrajinského uprchlíka. Zkoumá také aktivity českých a polských Romů, kteří se mobilizovali, aby jim pomohli. Výzkum se zabývá nerovnou povahou občanství ve střední a východní Evropě a tím, jak se anticikanismus promítá do různorodých vztahů ve válečném kontextu. Srovnáním Polska a Česka, zemí s významnou ukrajinskou populací a vysokým podílem ukrajinských uprchlíků, poskytuje v tomto ohledu unikátní perspektivu, když navíc obě země mají komplexní a specifickou historii vztahů mezi Romy a Neromy. Smíšené romsko-neromské výzkumné týmy budou využívat různé etnografické metody, aby zdůraznily romské aktérství a zpochybnily dědictví metodologického nacionalismu, který reprodukuje vylučující povahu národního státu vůči etnickým menšinám.

 

Web projektu: https://rocit.pl/