Bibliografie

Bibliografie

Národopisná bibliografie, která je oborovou bibliografií etnografie/etnologie a folkloristiky a jejíž  náplní je vyhledávání, evidence a zpřístupňování bibliografických informací o publikační tvorbě z vědního oboru národopis, patří k základním pomůckám práce etnologů, folkloristů, muzejníků a odborníků i laiků z řad historiků, archeologů a dalších příbuzných oborů. 
   Bibliografický úsek, kde byly a jsou vytvářeny bibliografické přehledy etnografické/etnologické a folkloristické literatury i literatury příbuzných oborů, navazuje na tradici Zíbrtova  časopisu Český lid, jehož vydavatelem je Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. (dříve Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV). Od počátku vzniku tohoto časopisu (1891) zde vycházely přehledy literatury, které se vztahovaly k národopisu a kulturní historii. Postupně zde byly uveřejňovány přehledy a referáty o nejvýznačnějších publikacích, časopisech a jednotlivých statích. K autorům těchto příspěvků patřili přední etnografové a folkloristé (Niederle, Polívka, Stránská, Tille, Tyršová, Zíbrt). Kromě toho zde vyšly také samostatné stati  a přehledy věnované folkloristické a lidovědné literatuře ( např. F. Pátek: Česká literatura folkloristická do r. 1890, ČL 1892; Česká literatura folkloristická  /za roky 1891 – 1895/, ČL 1893, 1895-97;  Dodatky ke článku Česká folkloristická literatura do roku 1890, ČL 1896; Česká literatura lidovědná /za roky 1896-1908/, ČL 1898-1909. F. Košák: Česká literatura folkloristická do roku 1890. Doplňky, ČL 1898. Č. Zíbrt: Bibliografický přehled českých národních písní, ČL 1896; Bibliografický přehled českých národních písní. Dodatky, ČL 1897).
   Po válce v roce 1946 byl Český lid opět obnoven prvním ročníkem (33. roč. od založení). Kromě recenzované literatury zde začaly v roce 1954 (9. roč.) opět vycházet bibliografické přehledy. V tomto roce začal časopis vydávat Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV (nyní EÚ AV ČR). V letech 1954-58 zde vyšly roční přehledy L. Kunze Bibliografie knižních publikací z ethnografie, folkloristiky a krásné literatury se vztahem k národopisu (za roky 1953-57). V letech 1960-63 roční přehledy V. Trkovské Bibliografie knižních publikací z etnografie, folkloristiky a krásné literatury se vztahem k národopisu (za roky 1958-62). V letech 1964-69 roční přehledy Z. Mišurce Česká národopisná bibliografie (za roky 1963-68). Od roku 1963 se přehled rozšiřuje o bibliografie excerpované z časopisů. Také je dán základ předmětnému třídění záznamů. V letech 1970-71 vyšly roční přehledy od V. Trkovské Česká národopisná bibliografie (za roky 1969-70). Mimo to zde vyšla řada výběrových bibliografií. V roce 1974 došlo ke změně a bibliografie byly vydávány v pražském Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV formou samostatných publikací. V letech 1974-83 vyšla Česká národopisná bibliografie (za roky 1971-82) od V. Trkovské, v letech 1984-90 vyšla Česká národopisná bibliografie (za roky 1983-89) od H. Müllerové, v roce 1991 Česká národopisná bibliografie 1990 od J. Hrdé a H. Müllerové. Mimo ročních přehledů byly v Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV vydány ještě retrospektivní bibliografie H. Müllerové Česká národopisná bibliografie za léta 1953-62 I, II. (Praha 1976) a Česká národopisná bibliografie za léta 1963-70 (Praha 1978).
V 90. letech 20. století pokračuje v Etnologickém ústavu AV ČR tradice vydávání České národopisné bibliografie, která rokem 1991 (Praha 1995) skončila s německým překladem článků a anotací. Česká národopisná bibliografie 1992, 1993, 1994, 1995 (Praha 2000, 2001, 2002, 2003) od J. Hrdé vyšla již v česko-anglické verzi. V roce 2006 vyšla od téže autorky Česká národopisná bibliografie 1991-1996 na CD-ROM.
   V roce 2008 vyšel Český lid. Etnologický časopis. 1946-2000. Bibliografie (Praha 2008) od J. Novotného, M. Secké, K. Sedlické a J. Woitsche, která navázala na Soupis prací Zíbrtova Českého lidu, ročník 1-32, 1892-1932 od L. Kunze.  V Českém lidu je uváděna výběrová personální bibliografie k životním jubileím osobností, které mají vztah k etnografii/etnologii a folkloristice.
   Z tematických bibliografií vyšla např. v národopisné knižnici výběrová bibliografie M. Holubové Kroj. Oděv. Oděvní doplňky. Krajka. Výšivka. Textilní techniky (Praha 2001). Dále výběrová bibliografie od D. Motyčkové Lidové léčitelství. Léčitelé. Alternativní medicína. (Praha 2003). Na základě bohaté sbírky starých tisků a kramářských tisků, vzniklo v Etnologickém ústavu několik katalogů. Jedná se o Poklady z fondu Etnologického ústavu Akademie věd České republiky. Staré tisky (Praha 2004) a Jednolisty. Kramářské tisky. Knížky lidového čtení.(Praha 2007) od M. Holubové a Katalog kramářských tisků.(Praha 2008) autorek L. Kopalové a M. Holubové.
   Oborová bibliografie je badatelům k dispozici do roku 1990 ve formě lístkového autorského a předmětného katalogu. Bibliografické záznamy publikací a článků, které vyšly v roce 1991 a v letech následujících jsou ukládány do databáze, která vzniká v Etnologickém ústavu AV ČR. Tato databáze zahrnuje knihy, sborníky, články a recenze českých autorů, kteří se věnují etnografické/etnologické a folkloristické problematice nebo problematice s ní úzce související. Databáze obsahuje také práce zahraničních autorů, jejichž zaměření souvisí s českou problematikou. Přístup do databáze je umožněn na základě autorského a předmětného třídění. Práce bibliografie zahrnuje také záznamy o publikační činnosti jednotlivých pracovníků ústavu. Ty jsou zařazovány v rámci ASEP (automatizovaný systém evidence publikací) do celoakademického knihovnického projektu. Zde jsou registrována díla všech publikujících pracovníků z jednotlivých ústavů Akademie. Zájemcům jsou tyto informace zpřístupněny na internetu v rámci knihovny Akademie věd ČR. (Judita Hrdá)