Dokumentační sbírky

Dokumentační sbírky a fondy / Archiv

Základem dokumentačních sbírek a archivních fondů EÚ AV ČR, v. v. i. - pracoviště Praha, Na Florenci 3 jsou především dokumenty písemné povahy, sbírkového či archivního charakteru. V souvislosti s historickými determinanty sbírkové a soustředěné sběrové aktivity předchozích institucí - Výboru pro lidovou píseň, Kabinetu pro národopis či Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV i Národopisné společnosti českoslov(a)enské - jsou dominující fondy folkloristické, slovesné i písňové folkloristiky, osobní-pozůstalostní fondy zakladatelů a tvůrců i významných představitelů české či československé etnologie. Nepochybně významné místo zaujímají i sbírkové, tématické fondy institucionální či ryze soukromé povahy - viz http://aplikace.mvcr.cz/archivni-fondy-cr/VysledkyHLEDANI.aspx?stranka=1 (2018)

Pracoviště dokumentačních sbírek a fondů (ARCHIV) Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i se rovněž přihlásilo v rámci nové zákonné úpravy k základní evidenci archivních fondů a sbírek Národního archivního dědictví (NAD) – číslo instituce 901100270. 
Základní statistika evidence listů.

 
Součástí "archivu" pražského pracoviště EÚ AV ČR jsou rovněž fondy obrazové a zvukové povahy a dokumentačního záběru z činnosti jednotlivých specializovaných pracovišť ústavu. Mezi nejrozsáhlejší fondy patří však sbírka fotodokumentace a osobní fondy - pozůstalosti. 
K jednotlivým již zpracovaným sbírkám a fondům dle svého charakteru dokumentační povahy jsou vypracovány odborné inventáře, inventární seznamy, katalogy či rejstříky. Rovněž od počátku 90. let (20. stol.) průběžně dochází ke zpracování a zpřístupnění i na bázi evidence v podobě databází katalogizačních i odborně zpracovaných, vč. naskenované dokumentace (viz O. Hostinský).

Kontakt : 
Mgr. Marcela Suchomelová, Ph.D.
PhDr. Barbora Gergelová (rovněž vedoucí SVI - Generální katalog fotodokumentace)
Mgr. Matěj Kratochvíl, Ph.D. (Zvukové záznamy - odd. Etnomuzikologie)